Εγώ, ο Λαός, που διόρισα τον κ. Χριστόφια Πρόεδρο, για να διαχειριστεί τα θέματα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τρόπο, που να προάγει την ασφάλεια, την ευημερία, την ομαλή διαβίωση και την πρόοδό μου στους τομείς της οικονομίας, της επίλυσης του Κυπριακού και όσων άλλων άπτονται των καθηκόντων του, με προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος για μένα και τα παιδιά μου, κατηγορώ τον κ. Χριστόφια:
1.    Για υφαρπαγή της ψήφου μου με ψευδείς παραστάσεις.
2.    Για κατακράτηση της ψήφου μου, ενώ εγώ την έχω αποσύρει ήδη.
3.    Για κατάληψη της θέσεως που είχα προκηρύξει, με ψευδή δήλωση στοιχείων ικανότητος να τη διαχειριστεί. (Εμείς μπορούμε!)
4.    Ότι αποδείχτηκε μη κατάλληλος για τη θέση, στην οποία τον είχα διορίσει.
5.    Ότι, ενώ τον έχω απολύσει ήδη από τις 11/7/11, έχει κάνει κατάληψη του Προεδρικού και αρνείται να το εκκενώσει.
Γι’ αυτό ζητώ από το Ανώτατο Δικαστήριο να προβεί στην έξωση του κ. Χριστόφια, που δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του διορισμού του και καταπατά τους όρους του συμβολαίου μας.

Αυτό ο κ. Πάνος Ιωαννίδης, νομικός από την Αμμόχωστο, το διαμόρφωσε – με τον τίτλο ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ως εξής και διαβάστηκε στις νυχτερινές συγκεντρώσεις έξω από το Προεδρικό:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς, ο Λαός που εκλέξαμε τον κ. Δημήτρη Χριστόφια ως Πρόεδρο της κυπριακής Δημοκρατίας, προσβλέποντας ότι – με βάση τις προεκλογικές διαβεβαιώσεις του – επρόκειτο να διαχειριστεί τα θέματα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τρόπο, που να προάγει την ασφάλεια, την ευημερία, την ομαλή διαβίωση και την πρόοδό μας στους τομείς της οικονομίας, της επίλυσης του Κυπριακού και όσων άλλων θεμάτων άπτονται των καθηκόντων του, δημιουργώντας την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας, κατηγορούμε τον κ. Χριστόφια:
1.    Για υφαρπαγή της ψήφου μας με ψευδείς παραστάσεις.
2.    Για κατάχρηση της ψήφου μας, για κατάχρηση εξουσίας και για λήψη αποφάσεων, ενάντια στη θέληση και χωρίς τη συγκατάθεση του Λαού που τον ανέδειξε στην εξουσία.
3.    Για ακαταλληλότητα να διαχειριστεί τα θέματα που συνεπάγεται η θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
4.    Για παράνομη διατήρηση της εξουσίας, καθόσον – τεκμηριωμένα  πλέον -  δεν αντιπροσωπεύει και δεν συγκεντρώνει στο πρόσωπό του την υποστήριξη της πλειοψηφίας του Κυπριακού Λαού.
5.    Για συναυτουργία στη φονική έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» και για προσπάθεια παρέμβασης στο διερευνητικό έργο, με τον διορισμό ερευνητή, που δεν διαθέτει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας.
6.    Για τεκμηριωμένη διάπραξη του εγκλήματος Εσχάτης Προδοσίας την 16η Ιουλίου 2011, αναγνωρίζοντας εσκεμμένα και άμεσα την οντότητα του τουρκικού Ψευδοκράτους, μέσω της Συμφωνίας για αγορά παράνομου ρεύματος από την ούτω καλούμενη “ΤΔΒΚ”.
Για τους πιο πάνω τουλάχιστον λόγους, εμείς, ο Κυπριακός Λαός, απαιτούμε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενεργήσει νομίμως και να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 45 του Συντάγματος «Διαδικασία για άρση της προεδρικής ασυλίας», με σκοπό την προσαγωγή του κ. Δημήτρη Χριστόφια σε δίκη με την κατηγορία της Εσχάτης Προδοσίας και, εάν καταδικαστεί, την καθαίρεσή του από το προεδρικό αξίωμα.

Δια βοής:
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΧΗ;