Η επίσκεψή μου πραγματοποιήθηκε σε δύο ταξίδια πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο. Το πρώτο το κατέγραψα αμέσως μετά την επιστροφή μου και σε μικρό χρονικό διάστημα. Το δεύτερο, που έγινε την αμέσως επόμενη χρονιά, με ταλαιπωρούσε και δεν έλεγε να «βγει». Τελικά ολοκληρώθηκε κι εκείνο.