Στη μεταπολεμική Κύπρο, οι άνθρωποι χάνουν την ισορροπία τους και οδηγούνται συχνά σε ακραίες συμπεριφορές. 
Η εποχή επιτρέπει ακόμα την παρέμβαση του κράτους στην ιδιωτική ζωή και το διασυρμό της γυναίκας από την κοινωνία. 
Αυτά τα δύο είχαν χαραχτεί στην καρδιά και το μυαλό μου, ώστε χρόνια μετά να θελήσω να αναζητήσω τα αίτια, να κατανοήσω την ηρωίδα και να καταθέσω τη θλίψη μου για όλα τα παρόμοια θύματα.